کتب

علیرضا امیرتیموری, 1391, تحقیق در عملیات 1, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی,

علیرضا امیرتیموری, 1386, جبر خطی با کاربرد MAPLE و MATLAB, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی,

علیرضا امیرتیموری, 1385, درآمدی بر آنالیز عددی 1, انتشارات دانشگاه گیلان,

علیرضا امیرتیموری, 1384, جبر خطی کاربردی, انتشارات ققنوس,

علیرضا امیرتیموری
علیرضا امیرتیموری

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استاد
^